Kontakt: +48 728 442 860

Wyższe wpłaty na PFRON od 1 marca

28 marca 2024

Openbility

Od 1 marca wzrosła wysokość obowiązkowych wpłat dokonywanych przez pracodawców na konto Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Składka została zwiększona o 140,41 zł. Wzrost jest efektem rosnącego przeciętnego wynagrodzenia w IV kwartale 2023 roku.

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) są ściśle uzależnione od wysokości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce. Oznacza to, że każda zmiana przeciętnego wynagrodzenia przekłada się na zmianę wysokości wpłat do PFRON. Jako, że wynagrodzenia rosną, składka odprowadzana do Funduszu również wzrosła.  

Kto ma obowiązek wpłacać środki na PFRON?

Większość środków, którymi zarządza PFRON, pochodzi od pracodawców. To na nich spoczywa obowiązek dokonywania comiesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Obciążenie dotyczy wszystkich pracodawców, którzy zatrudniają co najmniej 25 osób i nie osiągnęli wymaganego wskaźnika zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w swojej firmie. Liczba pracowników ustalana jest w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

Dla przykładu – jeśli przedsiębiorstwo zatrudnia co najmniej 25 osób w przeliczeniu na pełne etaty, to liczba osób z niepełnosprawnością powinna stanowić przynajmniej 6% składu personalnego w firmie. 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest finansowany również z środków budżetu państwa.

Dlaczego wpłaty na PFRON są tak ważne?

Wpłaty na PFRON dokonywane przez pracodawców odgrywają kluczową rolę w finansowaniu działań dokonywanych przez Fundusz na rzecz osób z niepełnosprawnościami. PFRON wspiera osoby z niepełnosprawnościami, ułatwia im branie aktywnego udziału w życiu zawodowym i społecznym. Celem działań Funduszu jest m.in. umożliwienie kształcenia, podjęcia oraz utrzymania pracy czy skorzystania z porad doradcy zawodowego.

Kto może skorzystać z dofinansowania z PFRON?

Na wsparcie z Funduszu mogą liczyć:

  • osoby indywidualne;
  • pracodawcy;
  • organizacje pozarządowe;
  • fundacje.

Na co można przeznaczyć środki z PFRON?

Bezzwrotne wsparcie uzyskane z Funduszu może zostać przeznaczone m.in. na:

  • dostosowanie miejsc i stanowisk pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnością;
  • dofinansowanie wynagrodzeń dla osób z niepełnosprawnością;
  • funkcjonowanie zakładów aktywności zawodowej oraz warsztatów terapii zajęciowej;
  • realizację projektów, których głównym celem jest aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością;
  • prowadzenie projektów realizowanych ze środków pomocowych Unii Europejskiej.

Skontaktuj się z nami!

Napisz e-mail lub zadzwoń

Przeczytaj także

Nawet 3600 zł dofinansowania do wynagrodzenia pracownika

Pracodawcy zatrudniający osoby z niepełnosprawnością mogą liczyć na dofinansowania do stworzonego stanowiska pracy oraz do wynagrodzenia takiego pracownika. Dofinansowanie przyznawane jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Czytaj więcej

Aktualne regulacje prawne dotyczące zatrudnienia OzN

Poniżej zamieszczamy wykaz aktualnych przepisów prawnych dotyczących osób z niepełnosprawnościami, wraz z linkami. Materiał ten usprawni proces zatrudniania osób z niepełnosprawnością w każdej firmie.

Czytaj więcej

Firmy wspierające pracowników z niepełnosprawnością

Zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych poprawia zyski firmy i reputację marki. Mimo to osoby z niepełnosprawnością nadal spotykają się z większymi uprzedzeniami w miejscu pracy niż inne grupy społeczne.

Czytaj więcej