Kontakt: +48 728 442 860

Audyt formalno-prawny zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami

Zgodność dokumentacji osobowej z obowiązującymi przepisami

Obowiązek prawny

Odpowiedni obieg i przechowywanie dokumentów oraz przestrzeganie przepisów, to obowiązek każdej firmy. Akta osobowe pracowników są jednymi z najczęściej kontrolowanych dokumentów przez Państwową Inspekcję Pracy, a orzeczenia o niepełnosprawności i zaświadczenia o schorzeniach szczególnych przez pracowników Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Nasza usługa jest skierowana do firm zatrudniających osoby z orzeczeniami o niepełnosprawności oraz firm, które są zobowiązane do dokonywania wpłat na PFRON.

Sprawy formalno-prawne związane z zatrudnieniem osób z niepełnosprawnościami często budzą pytania i szereg wątpliwości. Obowiązki pracodawców wobec osób z niepełnosprawnościami tak jak w przypadku zatrudnienia innych pracowników reguluje Kodeks Pracy. Jednak w przypadku zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, dodatkowo należy stosować się do przepisów wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Zgodność dokumentacji z obowiązującymi przepisami

Czy macie Państwo pewność, że dokumentacja pracowników z niepełnosprawnościami jest prowadzona w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami? Czy macie Państwo aktualne dokumenty potwierdzające niepełnosprawność, a zaświadczenia o schorzeniach szczególnych wystawił lekarz uprawniony w tym zakresie? Czy wykazujecie Państwo prawidłowo stan osób z niepełnosprawnościami na DEK-1-0 składanej do PFRON?

Możemy dla Państwa sprawdzić to wszystko!

Audyt formalno- prawny zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami

Zespół realizujący usługę składa się z osób z wieloletnim doświadczeniem, wiedzą i profesjonalnym podejściem w tym zakresie. Audyt przeprowadzany jest przez ekspertów i jest gwarancją prawidłowości zgłoszonych deklaracji do PFRON.

Dzięki przeprowadzonemu audytowi jesteśmy w stanie zminimalizować prawdopodobieństwo wystąpienia nieprawidłowości przy ewentualnej kontroli dokonywanej przez PFRON. Pomagamy zadbać, aby obszary związane z zatrudnieniem osób z niepełnosprawnościami były prowadzone prawidłowo zgodnie z obowiązującymi przepisami, a kontrole z PFRON i PIP nie budziły lęku.

Jakie obszary pomoże Państwu zweryfikować nasz audyt formalno-prawny zatrudnienia OzN?

  • poprawność złożonych deklaracji DEK-I-0,
  • poprawność zgłoszeń osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (zgodność stopni wykazywanych na DEK-I-0, ciągłość orzeczeń, zaświadczenia o schorzeniach szczególnych),
  • prawidłowość naliczeń urlopów pracowników zaliczonych do poszczególnych stopni niepełnosprawności (urlopy dodatkowe oraz zwolnienia na turnus rehabilitacyjny),
  • prawidłowość zgłoszeń pracowników na DEK-I-0 przebywających na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich, bezpłatnych i zasiłkach rehabilitacyjnych,
  • normy czasu pracy pracowników zaliczonych do poszczególnych stopni niepełnosprawności i ich zgodność z art. 15. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
  • poprawność rozliczania nadgodzin pracowników objętych obniżonymi normami czasu pracy,
  • przechowywania orzeczeń o stopniu niepełnosprawności oraz zaświadczenia o schorzeniach szczególnych pod kątem zgodności z RODO.

Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu.

Skontaktuj się z nami!

Napisz e-mail lub zadzwoń