Polityka prywatności FEEL COMFORT SP. z o.o.

 

 • 1. Postanowienia Ogólne
 1. Administratorem danych jest Feel Comfort sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Sabały 60, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS:0000501596,dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 521-36-68-5026 REGON: 147145919. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik strony www” zastąpiony został określeniem „Ty”, „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 4. Dane osobowe podawane w formularzu kontaktu, są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
 • 2. Administrator Danych
 1. Feel Comfort sp. z o.o. jest administratorem danych przesyłanych poprzez formularz kontaktu. Oznacza to, że jeżeli zdecydowałaś(łeś) się na przesłanie wiadomości poprzez formularz ze strony www na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane takie jak: Imię i nazwisko, adres e-email.

 

 1. Dane osobowe przetwarzane są:
 2. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych
 3. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności
 4. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą
 5. w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie,
 6. w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Ciebie zgodą.
 7. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych przesłanych za pomocą formularza kontaktowego jest możliwy drogą elektroniczną poprzez adres email: info@feelcomfort.pl.
 9. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 10. Feel Comfort sp. z o.o. może udostępnić dane pozyskane poprzez formularz kontaktowy podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 11. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 12. Feel Comfort sp. z o.o. nieudostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 13. Wdrożyliśmy szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
 14. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez

.

 • 3. Pliki cookies
 1. Witryna internetowa Feel Comfort.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się wizytujący witrynę. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego. Korzystamy z narzędzi marketingowych dostępnych w ramach serwisu Facebook i zapewnianych przez Facebook Inc. , 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA. W celu kierowania spersonalizowanych reklam na naszej stronie został wdrożony FacebookPixel, który w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z witryny w zakresie przeglądanych stron.

 

 

 1. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o respondentach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie respondenta na stronie.

Cookies identyfikuje respondenta, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy [nazwa] w celu optymalizacji działań.

 1.  Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
 2. a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
 3. b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
 4. c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
 5. d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez respondenta ustawień i personalizację interfejsu respondenta, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi respondent, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 6. Respondent w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie

http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies