Kontakt: +48 728 442 860

Firmy wspierające pracowników z niepełnosprawnością

28 marca 2024

Openbility

Zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych poprawia zyski firmy i reputację marki. Mimo to osoby z niepełnosprawnością nadal spotykają się z większymi uprzedzeniami w miejscu pracy niż inne grupy społeczne.

Oto firmy, których liderzy wdrożyli politykę integracji osób z niepełnosprawnością:

Microsoft

Proces rekrutacji w firmie Microsoft koncentruje się na integracji osób z niepełnosprawnością. Firma oferuje im szkolenia dostosowane do indywidualnych potrzeb.

Inicjatywa zatrudniania osób z neuroróżnorodnością przyczynia się do proaktywnej rekrutacji osób niepełnosprawnych na stanowiska, na których mają szansę się wyróżnić. Specjalistyczny proces rekrutacji i prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych pomógł firmie Microsoft znaleźć wykwalifikowanych kandydatów z niepełnosprawnością do pracy na różnych ważnych stanowiskach. Obecnie firma posiada w swoim zespole inżynierów serwisu, inżynierów oprogramowania, inżynierów laboratoryjnych, analityków danych i innych specjalistów, którzy znaleźli swoje miejsce dzięki tej inicjatywie.

L’Oreal

L’Oreal konsekwentnie plasuje się wysoko w Indeksie Równości Osób Niepełnosprawnych (ang. DEI =Disability Equality Index), a wszystko to dzięki swoim wysiłkom na rzecz stworzenia pozytywnych doświadczeń zawodowych dla osób z niepełnosprawnością. Przykładowo, kampania “Breaking the Silence” ma na celu destygmatyzację niepełnosprawności. Kampania ta poprawiła poziom integracji L’Oreal w zakresie praktyk rekrutacyjnych i zachęciła dwa razy więcej pracowników do ujawnienia swojej niepełnosprawności. Co ważne, gdy pracownicy czują się bezpiecznie, ujawniają swoją niepełnosprawność, otwierają się na większe aspiracje w swoim zawodzie i pozyskują umiejętności, które pomagają im odnieść sukces.

Procter & Gamble

Procter & Gamble (P&G) zainicjował #SigningEcosystem, aby urozmaicić swoją siłę roboczą poprzez rekrutację pracowników niesłyszących i niedosłyszących. Dzięki partnerstwu z Uniwersytetem Gallaudet, który jest szkołą dla niesłyszących, a także z Rochesterskim Instytutem Technicznym, P&G aktywnie rekrutuje niesłyszących pracowników i stażystów. Polityka firmy stanowi, że zatrudnianie różnorodnych pracowników pomaga ulepszać pracę w firmie.

Cisco

Firma Cisco od dawna działa w obszarze dostępności. Stworzyła ona Connected Disability Awareness Network, która pracuje nad kilkoma inicjatywami, w tym nad projektem “Lifechanger”. W ramach projektu niepełnosprawni inżynierowie opracowali technologię, która umożliwia niepełnosprawnym pracownikom pracę z domu, jeśli takie rozwiązanie jest dla nich odpowiednie. Ponieważ technologia ta okazała się bardzo pomocna, inne organizacje zdecydowały się przyjąć to rozwiązanie, aby dostosować formę pracy do potrzeb swoich pracowników.

Dell

Dell rekrutuje osoby z neuroróżnorodnością i wykorzystuje ich umiejętności zamiast postrzegać ich niepełnosprawność jako ograniczenie. Liderzy firmy zdali sobie sprawę, że tradycyjny proces rozmowy kwalifikacyjnej często wykluczał osoby z autyzmem i zmienili swoje podejście, aby usunąć bariery w tym obszarze. Program Dell Autism Hiring daje kandydatom szansę na zaprezentowanie swoich umiejętności. Ponadto firma oferuje szkolenia w zakresie doradztwa kariery, aby rozwijać kompetencje takich pracowników. Firmy te zasługują na uznanie za tworzenie integracyjnych miejsc pracy oraz za poszerzanie możliwości zatrudnienia niepełnosprawnych pracowników. Niemniej jednak stopa bezrobocia wśród osób z niepełnosprawnością pozostaje dwukrotnie wyższa niż wśród osób pełnosprawnych. Niewątpliwie w zakresie korporacyjnej polityki integracji jest jeszcze wiele do zrobienia.

Skontaktuj się z nami!

Napisz e-mail lub zadzwoń

Przeczytaj także

Nawet 3600 zł dofinansowania do wynagrodzenia pracownika

Pracodawcy zatrudniający osoby z niepełnosprawnością mogą liczyć na dofinansowania do stworzonego stanowiska pracy oraz do wynagrodzenia takiego pracownika. Dofinansowanie przyznawane jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Czytaj więcej

Aktualne regulacje prawne dotyczące zatrudnienia OzN

Poniżej zamieszczamy wykaz aktualnych przepisów prawnych dotyczących osób z niepełnosprawnościami, wraz z linkami. Materiał ten usprawni proces zatrudniania osób z niepełnosprawnością w każdej firmie.

Czytaj więcej

Nowe zalecenia dotyczące zatrudnienia osób z niepełnosprawnością

W lutym 2024 zostały wydane nowe zalecenia dotyczące zatrudniania osób z niepełnosprawnością. Pokazały one, że nadal istnieje wiele barier, które utrudniają lub nawet uniemożliwiają udział w procesach rekrutacyjnych i podejmowanie pracy przez osoby z niepełnosprawnością.

Czytaj więcej