Kontakt: +48 728 442 860

Redukcja wpłat do PFRON

Otwórz się na korzyści wynikające z obniżenia wpłat za niezatrudnianie osób z niepełnosprawnościami

Obowiązek prawny

Firmy zatrudniające powyżej 25 etatów (na podstawie umowy o pracę), zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zobowiązane są do zatrudniania osób z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Do zrealizowania ustawowego obowiązku, organizacja zobligowana jest do osiągnięcia 6% współczynnika zatrudnienia OzN na tle całości zatrudnionych. Firmy spełniające to wskazanie, upoważnione są do otrzymywania dofinansowań wynagrodzeń osób z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Czy Państwa organizacja spełnia ten obowiązek?

Wpłaty do PFRON za niezatrudnianie OzN

Bardzo duża liczba firm, zważywszy na swoją politykę zatrudnienia, specyfikę branży i świadczonych usług ma ogromny problem z osiągnięciem tego 6% współczynnika. W takiej sytuacji, co miesiąc, przedsiębiorstwo zobowiązane jest do wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Wysokość wpłat uzależniona jest od ilości zatrudnionych osób i różnicy pomiędzy zatrudnieniem OzN a 6% wskaźnikiem.

Co możemy dla Państwa zrobić, aby skutecznie obniżyć lub całkiem zredukować wpłaty na PFRON?

Dysponujemy kilkoma rozwiązaniami, które mogą skutecznie obniżyć lub całkowicie zniwelować wpłaty. Z naszego doświadczenia wynika, że jest to możliwe o 40-50% dotychczasowej wysokości zobowiązania, które co miesiąc wpłacacie Państwo do PFRON.

Jak to robimy?

Działamy w oparciu o proces, który wypracowaliśmy przez lata naszej działalności na rzecz klientów. Dzięki temu, że na bieżąco monitorujemy wskaźniki zatrudnienia, potrafimy szybko i sprawnie reagować na potrzeby organizacji. Proces ten składa się z czterech głównych modułów, które są kluczowe, by obniżyć wpłaty do PFRON.

 1. Analizujemy bieżącą sytuację firmy
  Zbieramy informacje o bieżącej sytuacji firmy, aktualnym stanie zatrudnienia i dotychczasowych działaniach mających na celu aktywizację zawodową OzN. Następnie analizujemy te dane i na ich podstawie projektujemy rozwiązania adekwatne do potrzeb organizacji.
 2. Wskazanie rozwiązań
  Proponujemy możliwe scenariusze działania.
 3. Wdrażanie wybranych rozwiązań
  • Współpracujemy z poszczególnymi działami w organizacji, aby określić potrzeby kadrowe oraz możliwość rekrutacji OzN na bieżące wakaty.
  • Współuczestniczymy w projektowaniu nowych stanowisk pracy, dedykowanych osobom z niepełnosprawnościami.
  • Projektujemy i wdrażamy procesy onboardingu OzN do organizacji (szczególnie jest to ważne dla firm, które wcześniej nie zatrudniały osób z orzeczeniami o niepełnosprawności, nie mają w tym obszarze doświadczeń lub nie czują się pewnie w zakresie formalno-prawnym takiego zatrudnienia).
  • Realizujemy kompleksowo proces rekrutacji.
  • Służymy wsparciem w monitorowaniu czasu pracy (aplikacje do ewidencji), zadaniowaniu pracowników, analizie ich efektywności. Pomagamy pracodawcom rozwiązywać problemy kadrowe.
  • Dzięki współpracy z MF Reaxum i Microsoft, wyposażamy aktywizowane osoby w narzędzia takie jak Office 365.
 4. Monitorowanie i zarządzanie
  Pomagamy w sposób ciągły monitorować i zarządzać obszarem związanym z zatrudnieniem OzN. Dzięki rozbudowanej strukturze, możemy szybko reagować na zmieniające się warunki rynkowe.

Jeżeli chcieliby Państwo umówić się z nami na indywidualną konsultację – zapraszamy do kontaktu.

Skontaktuj się z nami!

Napisz e-mail lub zadzwoń