Kontakt: +48 728 442 860

Rekrutacja osób z niepełnosprawnościami

Docieramy do kandydatów z najlepszymi kwalifikacjami

Nasze doświadczenie w rekrutowaniu OzN

W Feel Comfort korzystamy z odpowiednich do danego stanowiska metod, narzędzi i technik rekrutacyjnych. Weryfikujemy umiejętności, oceniamy motywację kandydatów do podjęcia zatrudnienia. Dzięki indywidualnemu podejściu do procesów rekrutacji zarekomendujemy Państwu wyłącznie najlepszych. Od 2012 roku w sposób ciągły udoskonalamy nasze umiejętności.

Znamy specyfikę różnych rodzajów niepełnosprawności i potrafimy ocenić, jak to przekłada się na życie zawodowe osób ubiegających się o pracę. W związku z tym, że jest 12 kategorii niepełnosprawności, a pod każdą z nich kryje się wiele jednostek chorobowych, które wpływają na sprawność psychofizyczną kandydatów. Doskonale wiemy, jak każda z nich wpływa na możliwości rozwoju kariery. Dzięki tej wiedzy potrafimy realnie ocenić możliwości i ograniczenia kandydatów. Umiemy dopasować kandydata do stanowiska i stanowisko do kandydata. W procesach rekrutacji kluczowe jest dotarcie do realnych kompetencji i umiejętności aplikujących.

Na jakie stanowiska mogą Państwo zatrudnić osoby z niepełnosprawnościami?

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Z jednej strony decyduje o tym specyfika biznesu, a z drugiej możliwości psychofizyczne kandydatów. Korzystając z naszego doświadczenia w rekrutowaniu OzN potrafimy wybrać najlepsze metody rekrutowania.

Oto kilka przykładów zrealizowanych przez nas projektów rekrutacyjnych, które zaowocowały zatrudnieniem OzN:

 • Asystent Działu Operacyjnego (FMCG),
 • Referent ds. personalnych (HR),
 • Zdalny Asystent Działu Administracji (Automotive),
 • Asystent ds. Wsparcia Sprzedaży (Turystyka),
 • Specjalista ds. Rekrutacji (HR),
 • Asystent w Dziale Data Science (IT),
 • Asystent w Dziale Zarządzania Projektami (NGO),
 • Specjalista ds. Kadr (E-commerce),
 • Specjalista ds. Marketingu (FMCG),
 • Asystent w Dziale Księgowości (HR).

Etapy rekrutacji OzN

Rekrutacja osób z niepełnosprawnościami składa się z kilku wiodących etapów. Ich dokładna liczba zależy przede wszystkim od stopnia i rodzaju stanowiska, na jakie jest poszukiwany kandydat. Procesy rekrutacji mogą być zróżnicowane czasowo, co wynika z jego złożoności, doboru metod oceny kandydatur, liczby aplikacji, formy prowadzenia spotkań z kandydatami, metod selekcji, liczby osób i ich dyspozycyjności na różnych etapach.

Niezależnie od złożoności całego procesu, w Feel Comfort działamy wedle sprawdzonego i udoskonalanego schematu, który wygląda następująco:

Stworzenie profilu kandydata

Na tym etapie sprawnie i szczegółowo zbierzemy od Państwa informacje o potrzebach związanych z procesem rekrutacji:

 • liczba poszukiwanych kandydatów,
 • poziom i rodzaj stanowiska,
 • forma wykonywanej pracy (zdalna, stacjonarna, hybrydowa),
 • specyfika stanowiska i zakres obowiązków,
 • oczekiwania i wymagania stawiane wobec kandydatów,
 • kompetencje twarde i miękkie,
 • kompetencje związane ze znajomością języków obcych,
 • znajomość programów i narzędzi,
 • co Państwa firma ma do zaoferowania kandydatom: widełki finansowe, benefity pozafinansowe, możliwości rozwoju kariery, itp.

Na podstawie zebranych informacji precyzyjnie zorganizujemy i przeprowadzimy cały proces rekrutacji.

Poszukiwanie kandydata

Zdajemy sobie sprawę, że do zrekrutowania wykwalifikowanego kandydata sama publikacja oferty nie wystarczy. W związku z tym korzystamy z różnych narzędzi i metod dotarcia do tych najlepszych kandydatur. Jak to robimy?

 • wybieramy kanały publikowania tam, gdzie ofert pracy szukają OzN,
 • korzystamy z kanałów social media,
 • współpracujemy z ogólnopolskimi i lokalnymi portalami ogłoszeniowymi,
 • korzystamy z portali branżowych związanych ze specyfiką branż naszych klientów,
 • korzystamy z zasobów naszej bazy kandydatów,
 • współpracujemy z fundacjami i organizacjami zrzeszającymi OzN,
 • poszukujemy bezpośrednio (direct search).

Selekcja i weryfikacja aplikacji

Nasze oferty pojawiają się w wielu miejscach, co przekłada się na liczbę nadsyłanych aplikacji. W związku z tym korzystamy z narzędzi, które pozwalają nam prowadzić zautomatyzowany proces selekcji aplikacji i odrzucenie kandydatów, którzy nie spełniają kluczowych kryteriów.

W kolejnym etapie weryfikujemy przesłane aplikacje, a najbardziej rokującym kandydatom proponujemy udział w pierwszym spotkaniu rekrutacyjnym.

Pierwsze spotkanie rekrutacyjne

To czas, w którym mamy okazję nie tylko lepiej poznać kandydata, ale również przyjrzeć się mu z szerszej perspektywy. W zależności od specyfiki branży, stanowiska, zwracamy u kandydatów uwagę na:

 • kompetencje i umiejętności,
 • przebieg dotychczasowej kariery,
 • cel zawodowy kandydata,
 • styl pracy,
 • spójność informacji zawartych w dokumentach aplikacyjnych,
 • sposób i optymalność wykonywania zadań i zastosowanych rozwiązań,
 • radzenie sobie w warunkach stresowych, ograniczonych czasowo,
 • kreatywność,
 • komunikację,
 • wpływ niepełnosprawności na przebieg wykonywanych zadań.

Przygotowujemy testy i zadania rekrutacyjne, które umożliwiają nam wyłonienie najsilniejszych kompetencyjnie kandydatów, jednocześnie uwzględniając ich możliwości i ograniczenia.

Rekomendacja kandydatur

Do tego, aby wyłonić odpowiednich kandydatów korzystamy z narzędzi do analizy wagowej, punktowej i opisowej. Po spotkaniach z kandydatami wyłaniamy najlepszych i przygotowujemy rekomendacje w formie szczegółowego raportu kompetencyjnego. To pierwszy etap, w którym będą Państwo mogli zapoznać się z sylwetkami kandydatów, którzy doskonale zaprezentowali się do tej pory w procesie rekrutacji.

Drugie spotkanie rekrutacyjne

Na tym etapie klient spotyka się z kandydatem. Może to być bezpośredni manager, osoba z Działu HR, lub inna osoba odpowiedzialna za weryfikację kandydatów. Sam kandydat ma okazję do zadawania pytań, by dowiedzieć się szczegółów na temat przyszłych obowiązków lub szans na rozwój kariery.

Złożenie oferty pracy

To ostatni etap rekrutacji, w którym najlepszy z kandydatów otrzyma ofertę pracy.
Nie pozostawiamy klientów „samych sobie”. Na każdym etapie realizacji usługi możecie Państwo liczyć na wsparcie Feel Comfort oraz Międzynarodowej fundacji Reaxum, która współpracuje z nami w obszarze aktywizacji zawodowej OzN.

Uczestnicy projektów rekrutacyjnych

W całym procesie rekrutacji kandydat jest dla nas szczególnie ważny. Duży nacisk kładziemy na jakość kontaktu z aplikującymi oraz przepływ informacji o etapach procesu rekrutacji. Dzięki temu nasze działania pozytywnie przekładają się na wizerunek naszych klientów. A co o nas mówią uczestnicy projektów rekrutacyjnych?

Co zyskują firmy, które zatrudniają osoby z niepełnosprawnościami?

Co mówią firmy zatrudniające osoby z niepełnosprawnościami?

Nie mieliśmy przekonania co do zatrudniania osób z niepełnosprawnościami i też nie byliśmy w stanie wskazać obszarów właściwych do zatrudnienia OzN. Współpraca z Feel Comfort nauczyła nas jak wiele mamy nieodkrytych możliwości. Zmieniliśmy sposób patrzenia na osoby z niepełnosprawnościami. Odciążyliśmy i wsparliśmy: Dział Marketingu, Dział Sprzedaży, Dział Kadr i Rekrutacji. Poprawiliśmy również wynik finansowy firmy i przestaliśmy płacić pięciocyfrowe kary do PFRON.

Magdalena FMCG

Zatrudniamy osoby z niepełnosprawnościami, które pozazawodowo są aktywne: podróżują, trenują szermierkę, grają w rugby. Takie doświadczenia pomagają nam w budowaniu wizerunku firmy w branży handlującej akcesoriami i sprzętem sportowym. Wizerunek naszej firmy niesie przekaz do społeczeństwa, że jesteśmy otwarci na zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami. Doprowadziliśmy do momentu, w którym nie odprowadzamy już kar do PFRON.

Krzysztof Dystrybucja artykułów sportowych

Pandemia sprawiła, że procesy rekrutacyjne w naszej firmie odbywają się w sposób zdalny. Zdecydowaliśmy się otworzyć naszą organizację na OzN z doświadczeniem w obszarze rekrutowania pracowników. Wiele nauczyliśmy się od osób, które większość swojego zawodowego życia pracują w sposób zdalny. Wśród osób z którymi nawiązaliśmy współprace, szczególnie mocno widać zaangażowanie w wykonywane zadania oraz gotowość do rozwoju.

Agata HR

Skontaktuj się z nami!

Napisz e-mail lub zadzwoń