Kontakt: +48 728 442 860

O czym warto wiedzieć zatrudniając OzN?

28 marca 2024

Openbility

Włączenie osób z niepełnosprawnościami do organizacji jest nie tylko kwestią społeczną, ale również biznesową. Osoby z niepełnosprawnościami to wartościowi i lojalni pracownicy, którzy mogą wnosić do organizacji nowe pomysły, perspektywy i umiejętności.

Zatrudnianie osób z niepełnosprawnością  to także sposób na budowanie pozytywnego wizerunku firmy i społecznej odpowiedzialności biznesu. O czym warto pamiętać, żeby zatrudniając osoby z niepełnosprawnościami umożliwić im pełne i skuteczne uczestnictwo w życiu zawodowym?

Budowanie kultury organizacyjnej opartej na szacunku i tolerancji

Podstawą włączenia osób z niepełnosprawnościami do organizacji jest budowanie kultury organizacyjnej opartej na szacunku i tolerancji. Pracodawcy powinni promować postawy otwartości i akceptacji wobec różnorodności, a także zapobiegać dyskryminacji i mobbingowi. Pracownicy powinni być świadomi praw i potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a także korzyści płynących z ich zatrudnienia.

Poznanie potrzeb i oczekiwań kandydatów i pracowników z niepełnosprawnościami

Niezbędne jest poznanie potrzeb i oczekiwań kandydatów i pracowników z niepełnosprawnościami. Pracodawcy powinni prowadzić dialog z osobami z niepełnosprawnościami, aby dowiedzieć się, jakie są ich preferencje, cele i możliwości. Pracownicy z niepełnosprawnościami powinni mieć możliwość wyrażania swojej opinii i zgłaszania swoich propozycji. Pracodawcy powinni również zapewnić im odpowiednie wsparcie i doradztwo, np. poprzez specjalistów ds. integracji zawodowej.

Zapewnienie dostępności i bezpieczeństwa miejsca pracy

Zapewnienie dostępności i bezpieczeństwa miejsca pracy jest konieczne nie tylko ze względów prawnych, ale również dla zapewnienia efektywności działania pracownika na danym stanowisku pracy. Pracodawcy powinni dostosować infrastrukturę i wyposażenie firmy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, np. poprzez montaż podjazdów, wind, poręczy, sygnalizacji dźwiękowej i wizualnej, itp. Pracownicy z niepełnosprawnościami powinni mieć zapewnione odpowiednie warunki ergonomii i higieny pracy, m.in. poprzez regulację oświetlenia, temperatury, hałasu.

Dostosowanie stanowiska pracy i narzędzi pracy do indywidualnych potrzeb

Dostosowanie stanowiska pracy i narzędzi pracy do indywidualnych możliwości i ograniczeń osób z niepełnosprawnościami jest kluczowe dla ich efektywności i satysfakcji. Pracodawcy powinni analizować wymagania i obowiązki związane z danym stanowiskiem pracy, a następnie dostosować je do profilu osoby z niepełnosprawnością. Pracownicy z niepełnosprawnościami powinni mieć dostęp do odpowiednich narzędzi pracy, np. sprzętu komputerowego, oprogramowania, urządzeń peryferyjnych, itp. Pracodawcy powinni również zapewnić im możliwość szkolenia i rozwoju zawodowego.

Korzyści finansowe dla firm

Istnieje możliwość skorzystania z dofinansowania i ulg podatkowych dla pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnościami. Pracodawcy mogą ubiegać się o środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), które mogą być przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z dostosowaniem miejsca pracy, zakupem sprzętu i narzędzi pracy, szkoleniem i doradztwem, itp. Pracodawcy mogą również korzystać z ulg podatkowych, np. zwolnienia z podatku dochodowego od wynagrodzeń osób z niepełnosprawnościami, obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne.

Osoby z niepełnosprawnościami mogą być cennym zasobem dla firmy, jeśli zapewni się im odpowiednie warunki pracy i rozwoju. Zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami jest kluczowe w dobie braku pracowników na rynku pracy, ponieważ pozwala na zaspokojenie potrzeb kadrowych firmy, zwiększenie jej konkurencyjności i innowacyjności, a także poprawienie jej wizerunku i społecznej odpowiedzialności. Według raportu PwC do 2025 r. na polskim rynku pracy może brakować nawet 1,5 mln osób, co oznacza konieczność zatrudniania dodatkowo każdego roku ponad 300 tys. pracowników. Zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami może być jednym ze sposobów na zmniejszenie tej luki.

Skontaktuj się z nami!

Napisz e-mail lub zadzwoń

Przeczytaj także

Nawet 3600 zł dofinansowania do wynagrodzenia pracownika

Pracodawcy zatrudniający osoby z niepełnosprawnością mogą liczyć na dofinansowania do stworzonego stanowiska pracy oraz do wynagrodzenia takiego pracownika. Dofinansowanie przyznawane jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Czytaj więcej

Aktualne regulacje prawne dotyczące zatrudnienia OzN

Poniżej zamieszczamy wykaz aktualnych przepisów prawnych dotyczących osób z niepełnosprawnościami, wraz z linkami. Materiał ten usprawni proces zatrudniania osób z niepełnosprawnością w każdej firmie.

Czytaj więcej

Firmy wspierające pracowników z niepełnosprawnością

Zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych poprawia zyski firmy i reputację marki. Mimo to osoby z niepełnosprawnością nadal spotykają się z większymi uprzedzeniami w miejscu pracy niż inne grupy społeczne.

Czytaj więcej