Kontakt: +48 728 442 860

Nowe zalecenia dotyczące zatrudnienia osób z niepełnosprawnością

28 marca 2024

Openbility

W lutym 2024 zostały wydane nowe zalecenia dotyczące zatrudniania osób z niepełnosprawnością. Pokazały one, że nadal istnieje wiele barier, które utrudniają lub nawet uniemożliwiają udział w procesach rekrutacyjnych i podejmowanie pracy przez osoby z niepełnosprawnością.

Jak zatrudnić osobę z niepełnosprawnością?

Wszystkie kwestie związane z zatrudnieniem osób z niepełnosprawnościami są uregulowane w Ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. Ustawa jest na bieżąco nowelizowana, tak, żeby była dostosowana do realiów rynkowych.

Nowe zalecenia również w ramach służby cywilnej

9 lutego br. szef Służby Cywilnej (S.C.) wydał „Zalecenia w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami w służbie cywilnej”. Podstawowym celem wydania zaleceń jest wsparcie działań nastawionych na poprawę sytuacji osób z niepełnosprawnościami – zarówno tych w trakcie procesu rekrutacyjnego, jak i już pracujących. Szef S.C. wskazuje na potrzebę zwiększania dostępności zatrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami oraz na umożliwienie podwyższania kompetencji wśród osób zatrudnionych.

Wytyczne powstały w oparciu o zalecenia opracowane w ramach projektu „Procedury bez barier”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Czego obawiają się osoby z niepełnosprawnościami?

Osoby z niepełnosprawnościami szukające pracy, mają wiele obaw, takich jak:

 • przekonanie, że zatrudnienie go nie jest związane z faktycznym zapotrzebowaniem na pracownika posiadającego konkretne kompetencje;
 • bycie nieodpowiednim kandydatem na stanowisko, o które się stara – obawa związana jest z brakiem pozytywnych doświadczeń;
 • negatywny i stereotypowy odbiór niepełnosprawności – tak przez pracodawcę, jak i przez współpracowników;
 • istnienie barier komunikacyjnych z pracodawcą i współpracownikami;
 • zapewnienie dostępności miejsca pracy – czy prośby z etapu rekrutacji zostały uwzględnione;
 • przekonanie, że niewidoczność niepełnosprawności nie oznacza braku szczególnych potrzeb związanych (np. z dostępnością przestrzeni czy usług publicznych);
 • posiadanie przez osobę rekrutującą wiedzy o niepełnosprawności.

A jakie obawy mają rekruterzy i pracodawcy?

Wyzwania związane z rekrutacją stoją nie tylko przed samymi osobami poszukującymi pracy, ale także przed rekruterami. Są to między innymi:

 • pozbycie się niechęci do zatrudniania kandydatów ze szczególnymi potrzebami, związanej z wysiłkiem, jaki w niektórych przypadkach trzeba włożyć w proces rekrutacji i zatrudnienia;
 • obawy o konieczność szczególnego traktowania osób z niepełnosprawnością, mających szczególne potrzeby;
 • niewystarczająca wiedza dotycząca funkcjonowania osób z niepełnosprawnością w pracy – wiedza o rodzajach niepełnosprawności, rodzajach potrzeb w procesie rekrutacji, ale także późniejszej pracy.

Co jest do poprawy w procesie rekrutacji i zatrudnienia?

Aby proces rekrutacji i zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami przebiegał prawidłowo, należy zwrócić uwagę na:

 • otwartość prowadzonego procesu rekrutacji i zatrudnienia;
 • dostosowanie stanowisk pracy do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami; ewentualne doposażenie stanowiska pracy;
 • dostępność pod kątem architektonicznym dla osób z niepełnosprawnościami,
 • przystępność informacyjno-komunikacyjna oraz cyfrowa dla osób z niepełnosprawnościami;
 • zauważanie istotnej roli koordynatora do spraw dostępności i realizacji np. ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Skontaktuj się z nami!

Napisz e-mail lub zadzwoń

Przeczytaj także

Nawet 3600 zł dofinansowania do wynagrodzenia pracownika

Pracodawcy zatrudniający osoby z niepełnosprawnością mogą liczyć na dofinansowania do stworzonego stanowiska pracy oraz do wynagrodzenia takiego pracownika. Dofinansowanie przyznawane jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Czytaj więcej

Aktualne regulacje prawne dotyczące zatrudnienia OzN

Poniżej zamieszczamy wykaz aktualnych przepisów prawnych dotyczących osób z niepełnosprawnościami, wraz z linkami. Materiał ten usprawni proces zatrudniania osób z niepełnosprawnością w każdej firmie.

Czytaj więcej

Firmy wspierające pracowników z niepełnosprawnością

Zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych poprawia zyski firmy i reputację marki. Mimo to osoby z niepełnosprawnością nadal spotykają się z większymi uprzedzeniami w miejscu pracy niż inne grupy społeczne.

Czytaj więcej