Kontakt: +48 728 442 860

Jak przygotować onboarding pracownika z niepełnosprawnością?

28 marca 2024

Openbility

Onboarding to proces wprowadzania nowo zatrudnionej osoby do organizacji, który ma na celu zapoznanie jej z kulturą, zasadami, celami i zadaniami firmy. Onboarding jest ważny dla każdego pracownika, ale szczególnie dla osób z niepełnosprawnością, które mogą napotykać na dodatkowe bariery i wyzwania w środowisku pracy.

Aby zapewnić skuteczny i przyjazny onboarding pracownika z niepełnosprawnością, należy zwrócić uwagę na kilka aspektów, takich jak:

Dostosowanie warunków pracy

Pracodawca powinien upewnić się, że miejsce pracy jest dostosowane do potrzeb i możliwości pracownika z niepełnosprawnością, np. poprzez zapewnienie odpowiedniego sprzętu, oprogramowania, oświetlenia, mebli, dostępu do toalety, windy, parkingu itp. Jak dowiedzieć się w jaki sposób należy prawidłowo dostosować miejsce pracy? Najlepiej zapytać pracownika, czy ma jakieś dodatkowe potrzeby, preferencje lub sugestie dotyczące ułatwienia mu pracy.

Komunikacja i wsparcie

Pracodawca powinien utrzymywać regularną i otwartą komunikację z pracownikiem z niepełnosprawnością. Powinien również zapewnić pracownikowi dostęp do odpowiednich źródeł informacji, szkoleń, mentorów, wsparcia współpracowników itp. Dobrą praktyką jest zachęcanie pracownika do wyrażania swoich opinii, potrzeb, problemów i sukcesów, a także do zadawania pytań i kierowania próśb o pomoc w razie potrzeby. Nawyki wypracowane w trakcie wdrożenia mogą się przełożyć na dobre praktyki w czasie dalszego zatrudnienia.

Integracja i akceptacja

Niezbędne jest tworzenie przyjaznego i inkluzywnego środowiska pracy np. poprzez organizowanie imprez integracyjnych, warsztatów, spotkań, lunchów w mniej formalnej atmosferze, które pomogą w oswojeniu się z nowym środowiskiem. Ważnym aspektem tworzenia otwartego środowiska pracy jest również edukowanie i uwrażliwianie innych pracowników na temat niepełnosprawności.

Satysfakcja i lojalność

Podsumowując, onboarding pracownika z niepełnosprawnością wymaga od pracodawcy odpowiedzialności, zaangażowania i empatii, a także dostosowania warunków pracy, komunikacji i wsparcia, integracji i akceptacji. Taki onboarding nie tylko pomoże pracownikowi z niepełnosprawnością zaadaptować się do nowego środowiska i osiągać dobre wyniki, ale również przyczyni się do poprawy klimatu i kultury organizacyjnej, zwiększenia satysfakcji i lojalności pracowników, a także wzmocnienia wizerunku i reputacji firmy.

Skontaktuj się z nami!

Napisz e-mail lub zadzwoń

Przeczytaj także

Nawet 3600 zł dofinansowania do wynagrodzenia pracownika

Pracodawcy zatrudniający osoby z niepełnosprawnością mogą liczyć na dofinansowania do stworzonego stanowiska pracy oraz do wynagrodzenia takiego pracownika. Dofinansowanie przyznawane jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Czytaj więcej

Aktualne regulacje prawne dotyczące zatrudnienia OzN

Poniżej zamieszczamy wykaz aktualnych przepisów prawnych dotyczących osób z niepełnosprawnościami, wraz z linkami. Materiał ten usprawni proces zatrudniania osób z niepełnosprawnością w każdej firmie.

Czytaj więcej

Firmy wspierające pracowników z niepełnosprawnością

Zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych poprawia zyski firmy i reputację marki. Mimo to osoby z niepełnosprawnością nadal spotykają się z większymi uprzedzeniami w miejscu pracy niż inne grupy społeczne.

Czytaj więcej