Kontakt: +48 728 442 860

I Ty możesz zostać najlepszym pracodawcą integracyjnym

28 marca 2024

Openbility

Firmy odnoszące największe sukcesy często mają jedną wspólną filozofię – stawiają swoich pracowników na pierwszym miejscu. Wiedzą, że szanowanie pracowników będzie sprzyjać budowie pozytywnego środowiska pracy i wpłynie na pozyskiwanie nowych klientów.

Różnorodność i integracja stały się gorącym tematem wśród zespołów ds. zasobów ludzkich i osób budujących kulturę w dużych firmach. Według Disability:IN, organizacji non-profit zajmującej się integracją osób z niepełnosprawnością w miejscu pracy, firmy stają się dobrymi pracodawcami poprzez oferowanie konkurencyjnych płac i świadczeń, możliwości awansu, zachowania elastyczności i równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, a także poprzez celebrowanie kultury różnorodności i integracji. Różnorodność często koncentruje się na rasie i tożsamości płciowej, ale integracja osób z niepełnosprawnością czasami pozostaje w tyle. Firmy mogą poprawić integrację poprzez zapewnienie pracownikom niepełnosprawnym – którzy stanowią aż 20% populacji – niezbędnych narzędzi ułatwiających odniesienie sukcesu. Integracja zaczyna się zanim potencjalny kandydat złoży podanie o pracę i trwa do ostatniego dnia zatrudnienia.

Kto decyduje o tym, jak wygląda integracja osób niepełnosprawnych?

Organizacja Disability:IN opracowała listę najlepszych praktyk, na które pracodawcy powinni zwrócić uwagę, aby uczynić swoje miejsce pracy dostępnym dla wszystkich. Ponadto Disability:IN publikuje coroczną listę firm, które z powodzeniem wdrażają najlepsze praktyki i przestrzegają Indeksu Równości Osób Niepełnosprawnych (DEI, ang. Disability Equality Index). Indeks ten został stworzony przez Amerykańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych (ang. AAPD = American Association of Persons with Disabilities), Disability:IN oraz członków komitetu doradczego, reprezentujących różne branże. DEI obejmuje grupy wspierające osoby niepełnosprawne, takie jak National Federation of the BlindAutistic Self Advocacy Network, a także gigantów, takich jak CVS Health, MGM ResortsBank of America.

Pracodawcy z DEI podali szczegóły na temat swojej polityki wobec pracowników niepełnosprawnych. Indeks ocenia ich działania w odniesieniu do takich czynników jak: kultura, przywództwo, praktyki zatrudnienia i różnorodność dostawców.

Najlepsze firmy pod względem integracji i różnorodności

Aribnb dokłada wszelkich starań, aby wszyscy, nie tylko podróżni, czuli się “przynależni wszędzie”. Ten integracyjny pracodawca uzyskał doskonały wynik – 100% – w ocenie DEI. Aby wszyscy czuli się mile widziani, firma podjęła realne kroki w celu zbudowania środowiska sprzyjającego integracji. Jak wielu innych pracodawców realizujących integrację gwarantują, że ich rekrutacja, benefity pracownicze i praktyki dotyczące procesu zatrudnienia uwzględniają osoby z niepełnosprawnością. Benefity obejmują takie elementy jak aparaty wzrokowe i słuchowe czy płatny urlop medyczny. Wszyscy pracownicy są szkoleni w zakresie dostępności i bycia sprzymierzeńcem. Airbnb posiada zasoby pracownicze dla pracowników niepełnosprawnych i współpracuje z najlepszymi organizacjami zewnętrznymi w celu promowania integracji osób z niepełnosprawnością.

Nic dziwnego, że Starbucks figuruje na liście najlepszych pracodawców integracyjnych DEI, ponieważ uzyskuje doskonałe wyniki od 2015 roku. Oferuje szereg inicjatyw wspierających pracowników z niepełnosprawnością, od scentralizowanego budżetu na udogodnienia po szkolenia w miejscu pracy przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością umysłową i fizyczną, prowadzone w ramach Starbucks Inclusion Academy. Podobnie jak wiele innych firm odnoszących sukcesy w zakresie integracji, Starbucks korzysta z grup zasobów pracowniczych, zwanych sieciami partnerskimi, w celu promowania kultury integracji i przyczyniania się do sukcesu pracowników.

Mistrz integracji i różnorodności

W jaki sposób możesz wzorować swoją firmę na mistrzach różnorodności? Wiele firm, które uzyskały wysokie wyniki w ocenie DEI, miało podobne najlepsze praktyki w zakresie promowania kultury integrującej pracowników niepełnosprawnych. Wystarczy z nich skorzystać.

Kultura integracji

Kultura integracji zaczyna się na szczycie. Zapewnienie szkoleń i sesji rozwojowych przeznaczonych dla liderów zachęca do kultury integracji i różnorodności. Szkolenie nowych liderów od samego początku pomaga kontynuować ten trend.

Powinno się planować spotkania i wydarzenia z myślą o każdym pracowniku. Ważne, by wdrażać szereg najlepszych praktyk, aby wszystkie rodzaje wydarzeń – od formalnych spotkań po sesje szkoleniowe, dni wolontariatu i działania integracyjne – były dostępne dla każdego pracownika.

Można organizować warsztaty poświęcone konkretnym zagadnieniom, takim jak na przykład świadomość zdrowia psychicznego. Mogą się one przyczynić do przeprowadzenia wielu rzeczowych dyskusji na ten temat. Można też opracować skuteczniejsze udogodnienia i pomóc pracownikom nauczyć się, jak współdziałać ze sobą, niezależnie od umiejętności.

Warto dążyć do projektowania integracyjnego poprzez podejście partycypacyjne. Najlepszym sposobem, aby dowiedzieć się więcej o niepełnosprawności i jej włączeniu do codzienności firmowej, jest zaangażowanie osób, które jej doświadczają. Stworzenie okrągłego stołu na temat niepełnosprawności z członkami różnych działów zapewnia pracownikom miejsce do dzielenia się tym, czego potrzebują na różnych etapach zatrudnienia.

Zrozumienie niepełnosprawności i tego, czego wymaga, może poprawić wiele udogodnień. Warto włączyć pracowników niepełnosprawnych w podejmowanie decyzji, by uzyskać jak najdokładniejsze informacje na temat ich potrzeb. Konkretne grupy mogą zapewnić szczegółowe informacje o barierach napotykanych przez osoby z niepełnosprawnością.

Zespoły ds. dostępności pozwalają firmom łączyć doświadczenia osób wewnątrz organizacji z klientami z zewnątrz. Na przykład zespół ds. dostępności, w skład którego wchodzą niepełnosprawni pracownicy, może współpracować z zespołem obsługi klienta w celu zaspokojenia potrzeb niepełnosprawnych klientów.

Wszystko zaczyna się od tworzenia kultury

Tworzenie kultury różnorodności i integracji jest osiągalne także dla gigantycznych korporacji zatrudniających tysiące pracowników. Ale integracja nie dotyczy tylko dużych firm. Każda organizacja może zapewnić odpowiednie zasoby i opracować konkretne strategie integracji.

Skontaktuj się z nami!

Napisz e-mail lub zadzwoń

Przeczytaj także

Nawet 3600 zł dofinansowania do wynagrodzenia pracownika

Pracodawcy zatrudniający osoby z niepełnosprawnością mogą liczyć na dofinansowania do stworzonego stanowiska pracy oraz do wynagrodzenia takiego pracownika. Dofinansowanie przyznawane jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Czytaj więcej

Aktualne regulacje prawne dotyczące zatrudnienia OzN

Poniżej zamieszczamy wykaz aktualnych przepisów prawnych dotyczących osób z niepełnosprawnościami, wraz z linkami. Materiał ten usprawni proces zatrudniania osób z niepełnosprawnością w każdej firmie.

Czytaj więcej

Firmy wspierające pracowników z niepełnosprawnością

Zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych poprawia zyski firmy i reputację marki. Mimo to osoby z niepełnosprawnością nadal spotykają się z większymi uprzedzeniami w miejscu pracy niż inne grupy społeczne.

Czytaj więcej