Kontakt: +48 728 442 860

Doświadczenie zawodowe w CV- 7 wskazówek dla OzN

14 października 2021

Monika Janicka

Aktualności

Jak opisać swoje doświadczenie zawodowe, aby faktycznie wynikało z niego, że jestem osobą kompetentną? – na takie pytanie często poszukują odpowiedzi osoby, które tworzą swoje CV. Niestety samo wpisanie okresu zatrudnienia, miejsca pracy, nazwy stanowiska oraz jednego zdania o doświadczeniu zawodowym to zbyt mało, aby właściwie zaprezentować swoje doświadczenie zawodowe.

W dzisiejszym wpisie, przygotowałam dla Ciebie listę wskazówek, dzięki którym Twoje doświadczenie zawodowe faktycznie podkreśli Twoje atuty.

Czym jest doświadczenie zawodowe?

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy definiuje doświadczenie zawodowe jako: „doświadczenie uzyskane w trakcie zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 6 miesięcy”.

Z perspektywy procesu rekrutacji, oprócz doświadczenia zawodowego uzyskanego w trakcie zatrudnienia ważne są również te umiejętności, które zdobyłeś w innej formie, m.in.: staż, projekt aktywizacji zawodowej, wolontariat, koła studenckie, praktyki.

W aplikacjach pojawiają się rozmaite błędy, które obniżają jakość kandydatury w procesie rekrutacji. Do tych błędów należą: brak odpowiedniej chronologii, brak informacji o okresach zatrudnienia, brak informacji o zakresie obowiązków. Co należy zrobić, aby naprawdę dobrze opisać swoje doświadczenie zawodowe w CV? Przygotowałam 7 wartościowych wskazówek, dzięki którym możesz sprawić, że Twoje CV będzie naprawdę profesjonalne.

Wskazówka 1: Zaprezentuj właściwie daty w przebiegu kariery zawodowej.

Spotykam się z aplikacjami, w których kandydat nie wpisuje poprawnie dat. Jednym z największych błędów jest brak dat związanych z okresami zatrudnienia. Kolejnym błędem jest umieszczenie tylko roku zatrudnienia, ale bez informacji, czy współpraca nadal trwa lub dobiegła końca. Kolejnym błędem jest brak informacji o miesiącach, których dotyczy okres zdobywania doświadczenia. Te błędy wprowadzają wiele zamieszania i niejasności, a w efekcie rekruter nie ma podstawowych i niepozostawiających wątpliwości informacji.

Co w takich w sytuacjach myśli rekruter?

 • Czy kandydat chce coś ukryć? A może zapomniał o tej zasadzie (albo jej nie znał)?
 • Może nie chciało mu się sprawdzić w dokumentach dat i dlatego wpisał orientacyjnie lata do swojej aplikacji?

Aby uniknąć takich sytuacji, właściwie zaprezentuj daty w przebiegu kariery zawodowej. Okres współpracy z poprzednimi pracodawcami powinien:

 • być stosowany konsekwentnie w całym CV,
 • zawierać miesiąc i rok, np.: 05/2009 – 05/2014,
 • zawierać odpowiednie odstępy i prezentować się w sposób przejrzysty i schludny.

Dzięki tym zasadom w czytelny sposób zaprezentujesz przebieg ścieżki zawodowej, które nie pozostawią cienia wątpliwości i zaprezentują twoją kandydaturę w dobrym świetle.

Wskazówka 2: Zadbaj o odpowiednią chronologię

Kandydaci wpisują daty i miejsca firm, z którymi współpracowali, na dwa różne sposoby:

Od najstarszej do najnowszej

W tym przypadku rekruter w pierwszej kolejności dowie się: co robiłeś wiele lat temu, od czego zaczynałeś swoją drogę zawodową. Dla osoby rekrutującej ważniejsze są informacje o Twoim ostatnim doświadczeniu zawodowym. Jaki rodzaj chronologii jest zdecydowanie lepszy?

Od najnowszej do najstarszej

W tym przypadku rekruter w pierwszej kolejności dowie się:

 • w jakim obszarze masz wprawę i aktualną wiedzę,
 • w jakim obszarze masz praktyczne umiejętności,
 • z jaką wiedzą i zakresem obowiązków jesteś „na bieżąco”,
 • jakie systemy i narzędzia pracy, dostępne obecnie na rynku, potrafisz obsługiwać.

Pozwól przyszłemu pracodawcy spojrzeć na Twoje doświadczenie zawodowe z korzystnej perspektywy i zaprezentuj w pierwszej kolejności najświeższe informacje.

Wskazówka 3: Połącz firmy, w których pracowałeś na kilku umowach.

Pracowałeś w jednej firmie przez kilka lat na tym samym stanowisku? Zawarłeś więcej niż jedną umowę? Nie wiesz jak to czytelnie napisać w CV? Zobacz to na przykładzie:

Pracowałeś w firmie ABCD w następujących okresach:

 • 05/2020 – 12/2020: Firma ABCD, Specjalista ds. Kadr i Płac,
 • 12/2019 – 04/2020: Firma ABCD, Specjalista ds. Kadr i Płac,
 • 12/2015 – 11/2019: Firma ABCD, Specjalista ds. Kadr i Płac.

Co zrobić, aby zamiast trzech wpisów do CV wpisać jeden?

 • wpisz, kiedy rozpocząłeś pracę w firmie (miesiąc i rok),
 • wpisz datę końcową (jeśli zakończyłeś współpracę z firmą),
 • wpisz „w trakcie”, jeśli współpraca nadal trwa,
 • wpisz ostatnie zajmowane stanowisko.

Jak po poprawkach będzie wyglądać właściwy zapis?

Oto on:

12/2015 – 12/2020: Firma ABCD, Specjalista ds. Kadr i Płac

Wskazówka 4: Opisz zakres wykonywanych czynności i obowiązków.

Co zabija atrakcyjność CV? Brak kluczowych informacji. Przez to rekruter nie ma szans ocenić, w jakim stopniu doświadczenie kandydata pokrywa się z potrzebami pracodawcy.

Jak opisać doświadczenie zawodowe w CV? Oto kilka dobrych przykładów:

 • administrowanie systemem CRM (w tym zakładanie kont użytkowników),
 • redagowanie i publikacja ofert pracy na różnych platformach,
 • wstępna selekcja nadesłanych aplikacji, umawianie spotkań z kandydatami,
 • uzupełnianie bazy danych w arkuszu kalkulacyjnych na podstawie wytycznych.

Wspomnij też o:

 • ciekawych projektach, w których brałeś udział,
 • wygranych konkursach,
 • usprawnieniach, które udało Ci się zaproponować i wprowadzić.

Dzięki tym informacjom osoba rekrutująca dowie się, jakie zadania realizowałeś i za co byłeś odpowiedzialny.

Wskazówka 5: Zadbaj, by Twoje kompetencje i doświadczenie zawodowe były odpowiedzią na wymagania przedstawione w ofercie pracy.

Pracodawca umieszcza w ofercie pracy kluczowe informacje o zakresie obowiązków na danym stanowisku. W procesie rekrutacji poszukuje kandydata, który w jego przekonaniu doskonale sobie poradzi z realizacją zadań. Z tego powodu ważne jest, aby kandydat zaprezentował swoje kompetencje w odpowiedzi na ofertę pracy. Pokażę Ci to na przykładzie.

Pracodawca w ofercie pracy umieścił następujący zakres obowiązków:

 • tworzenie, redagowanie i korekta opisów na stronę www,
 • dodawanie produktów do sklepu internetowego,
 • obsługa klientów sklepu internetowego.

Jak właściwie opisać w swoim CV doświadczenie zawodowe, które będzie odpowiedzią na wymagania przedstawione w ofercie? Oto kilka przykładów:

 • tworzyłem opisy produktów z branży spożywczej,
 • dodawałem produkty do sklepu internetowego,
 • byłem odpowiedzialny za obsługę telefoniczną i mailową klientów sklepu internetowego (w tym obsługa reklamacji).

Wykorzystaj swoje doświadczenie, by zwiększyć swoje szanse na zatrudnienie.

Wskazówka 6: Szukasz swojej pierwszej pracy? Nie masz dużego doświadczenia zawodowego? Wpisz te rzeczy do swojego CV.

Dla osób, które dopiero rozpoczynają swoją karierę wyzwaniem jest zaprezentowanie swojej kandydatury. Jakie informacje zawrzeć w CV, aby mimo braku doświadczenia zwiększyć swoje szanse na zatrudnienie? Napisz:

 • co potrafisz robić,
 • na czym się znasz,
 • jakie masz umiejętności (np. matematyczne, humanistyczne, manualne, logiczne, itp.),
 • jakie masz dodatkowe umiejętności i uprawnienia (np. prawo jazdy, portfolio, obsługa programów i narzędzi).

Na tym etapie zaprezentuj swoje umiejętności i doświadczenie. Może być to ważna wskazówka dla potencjalnego pracodawcy.

Wspomnij również o:

 • odbytych stażach,
 • doświadczeniu w pracy dorywczej,
 • wolontariacie i organizacjach non profit,
 • uczestnictwie w akcjach charytatywnych,
 • zaangażowaniu w projekty w szkole, na uczelni.

Wskazówka 7: 7 kroków, dzięki którym zredagujesz atrakcyjną treść doświadczenia zawodowego

KROK 1: Sporządź wykaz wszystkich firm, miejsc i stanowisk, które przyczyniły się do zdobycia doświadczenia zawodowego
KROK 2: Dopisz daty (np. 02/2020 – 03/2021)
KROK 3: Uporządkuj je w odpowiedniej chronologii: od najbardziej aktualnego do najstarszego
KROK 4: Dopisz do każdego z nich informacje o: twoich osiągnięciach, zdobytych umiejętnościach tak, aby odpowiadały na potrzeby zawarte w ofercie pracy
KROK 5: Zrób korektę i nanieś poprawki: wyeliminuj błędy literowe, popraw interpunkcję, skomplikowane zdania przeredaguj na prostsze i krótsze
KROK 6: Zadbaj o aspekt wizualny: zastosuj te same rodzaje i rozmiary czcionek, wyrównaj tekst i odstępy pomiędzy wierszami
KROK 7: Wyeksportuj CV do pliku PDF i zatytułuj go wg wzoru: CV_Anna Kowalska.

Mam nadzieję, że powyższe wskazówki pomogą Ci w ulepszeniu dokumentów aplikacyjnych, a tym samym przybliżą Cię do zdobycia ciekawej pracy.

Skontaktuj się z nami!

Napisz e-mail lub zadzwoń

Przeczytaj także

Potrzeby stanowiskowe osób z niepełnosprawnościami narządu wzroku

Do naszych procesów rekrutacyjnych zgłaszają się m.in. osoby, których niepełnosprawność jest w mniejszym lub większym stopniu związana ze wzrokiem. W dzisiejszej publikacji chcielibyśmy odczarować niewłaściwe skojarzenia, co tak naprawdę oznacza posiadanie niepełnosprawności związanej ze wzrokiem i że nie oznacza to jedynie bycia niewidomym […]

Czytaj więcej

Zaświadczenie o schorzeniu szczególnym OzN – wzór do pobrania

Mimo, iż obowiązujące przepisy nie narzucają wzoru tego zaświadczenia o schorzeniu szczególnym, przygotowaliśmy wzór dokumentu, który uwzględnia wszystkie niezbędne elementy uprawniające do poprawnego przebiegu procesu ustawowego obniżenia wpłat przy współpracy z PFRON.

Czytaj więcej

Zainteresowania w CV- 10 ukrytych umiejętności, o których OzN piszą w swoim CV

Czy wiesz, że słowo „zainteresowanie” oznacza, że dana osoba z własnego wyboru koncentruje swoja uwagę na jakąś czynność lub obiekt, a w zamian zyskuje z tego tytułu korzyść dla siebie? Może być to korzyść emocjonalna (np. zadowolenie, radość), twórcza (prowadzi do stworzenia jakiegoś dobra, np. namalowanie obrazu), relacyjna (współpracę z innymi i czerpanie satysfakcji z interakcji i kontaktu z ludźmi).

Czytaj więcej