Kontakt: +48 728 442 860

5 powodów, dla których warto zatrudniać OzN

28 marca 2024

Openbility

Dlaczego warto zatrudniać osoby z niepełnosprawnościami?

W Polsce, na koniec drugiego kwartału 2023 roku, pracowało 501 tys. osób z niepełnosprawnościami (OzN), a współczynnik aktywności zawodowej OzN wyniósł 19,5%. Nadal jest to wynik o wiele niższy niż średnia Unii Europejskiej.

W ostatnich latach pracodawcy zaczynają dostrzegać potencjał osób z niepełnosprawnościami i coraz chętniej zatrudniają je w swoich przedsiębiorstwach. Co ich do tego przekonuje?

Zwiększenie różnorodności w miejscu pracy

Zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami przyczynia się do zwiększenia różnorodności w miejscu pracy. Różnorodne zespoły są bardziej kreatywne, tworzą lepsze produkty i lepiej radzą sobie z rozwiązywaniem problemów. Wpływ na to ma różne doświadczenie i perspektywy. Pracownicy, szczególnie z pokolenia Z, zwracają szczególną uwagę na kwestię różnorodności w miejscu pracy. Może być to czynnik przyciągający talenty i budujący wyjątkową markę pracodawcy.

Zwiększenie lojalności i zaangażowania pracowników

Zatrudnienie OzN może przyczynić się do zwiększenia lojalności i zaangażowania pracowników. Osoby z niepełnosprawnościami często są bardziej skłonne do zaangażowania się w swoją pracę. Są też bardzo lojalnymi pracownikami, którzy ze swoim pracodawcą chcą się związać na wiele lat. Pracodawca zyskuje dobrego  pracownika, który skłonny jest dać wiele od siebie.

Tworzenie dobrego środowiska pracy

Pracodawcy, którzy zatrudniają OzN, starają się stworzyć środowisko pracy, które jest przyjazne dla wszystkich pracowników. Dzięki temu pracownicy czują się bardziej zintegrowani i zmotywowani do pracy. Tworzenie bezpiecznego, akceptującego środowiska pracy, przyczynia się bezpośrednio do wzrostu efektywności i związania pracowników z miejscem pracy.

Realizacja wymogów ESG w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu

Znaczenie biznesowej odpowiedzialności rośnie z każdym rokiem. Zatrudnienie OzN może przyczynić się do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju. Jednym z filarów S w ESG jest aspekt różnorodności. Zatrudnianie osób z niepełnosprawnością ma w nim kluczowe znaczenie.

Korzyści finansowe

Zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami może przynieść niepodważalne korzyści finansowe dla pracodawców. Pracodawcy, którzy zatrudniają OzN, mogą ubiegać się o:

  • zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy,
  • zwrot kosztów na przystosowanie stanowiska pracy,
  • dofinansowanie wynagrodzeń pracowników posiadających orzeczenie,
  • refundację składek ZUS,
  • obniżenie obowiązkowych wpłat na PFRON,
  • zwrot kosztów szkolenia zatrudnionych u pracodawcy osób niepełnosprawnych.

Więcej informacji o dofinansowaniach możliwych w ramach PFRON można znaleźć na stronie internetowej Funduszu: https://www.pfron.org.pl/pracodawcy/.

Zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami może przynieść wiele korzyści dla pracodawców i pracowników. Pracodawcy, którzy zatrudniają osoby z niepełnosprawnościami, mogą cieszyć się korzyściami finansowymi, zwiększeniem różnorodności, lojalności i zaangażowania pracowników, tworzeniem dobrego środowiska pracy oraz wspieraniem celów zrównoważonego rozwoju. Z kolei pracownicy mogą zyskać stabilne miejsce zatrudnienia, w którym będą mogli się rozwijać. Warto zwrócić uwagę na te korzyści i rozważyć zatrudnienie OzN w swojej firmie.

Skontaktuj się z nami!

Napisz e-mail lub zadzwoń

Przeczytaj także

Nawet 3600 zł dofinansowania do wynagrodzenia pracownika

Pracodawcy zatrudniający osoby z niepełnosprawnością mogą liczyć na dofinansowania do stworzonego stanowiska pracy oraz do wynagrodzenia takiego pracownika. Dofinansowanie przyznawane jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Czytaj więcej

Aktualne regulacje prawne dotyczące zatrudnienia OzN

Poniżej zamieszczamy wykaz aktualnych przepisów prawnych dotyczących osób z niepełnosprawnościami, wraz z linkami. Materiał ten usprawni proces zatrudniania osób z niepełnosprawnością w każdej firmie.

Czytaj więcej

Firmy wspierające pracowników z niepełnosprawnością

Zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych poprawia zyski firmy i reputację marki. Mimo to osoby z niepełnosprawnością nadal spotykają się z większymi uprzedzeniami w miejscu pracy niż inne grupy społeczne.

Czytaj więcej