Kontakt: +48 728 442 860

Zaświadczenie o schorzeniu szczególnym OzN – wzór do pobrania

20 października 2021

Monika Janicka

Baza wiedzy

Przedsiębiorstwa, mogą skorzystać z ulg wynikających z zatrudniania OzN, które dodatkowo posiadają zaświadczenie o schorzeniu szczególnym. Takie zaświadczenie uzyskują OzN, u których występuje:

 • choroba Parkinsona,
 • stwardnienie rozsiane,
 • paraplegia, tetraplegia, hemiplegia,
 • znaczne upośledzenie widzenia (ślepota), niedowidzenie,
 • głuchota i niemota,
 • nosicielstwo wirusa HIV oraz chorobę AIDS,
 • epilepsja,
 • przewlekłe choroby psychiczne,
 • upośledzenie umysłowe,
 • miastenia,
 • późniejsze powikłania cukrzycy.

Zaświadczenie o schorzeniu szczególnym jest wydawane przez lekarza specjalizującego się w obrębie danego schorzenia, np. neurolog, okulista, psychiatra. Dokument wydany osobie z niepełnosprawnościami jest podstawą dla do obniżenia ustawowego wskaźnika wpłat na PFRON oraz uzyskania dofinansowań do wynagrodzeń pracowników.

Jak wygląda zaświadczenie o schorzeniu szczególnym?

Mimo, iż obowiązujące przepisy nie narzucają wzoru tego zaświadczenia o schorzeniu szczególnym, przygotowaliśmy wzór dokumentu, który uwzględnia wszystkie niezbędne elementy uprawniające do poprawnego przebiegu procesu ustawowego obniżenia wpłat przy współpracy z PFRON.

Niezależnie z jakiego wzoru Państwo skorzystają, zachęcamy do tego, by mieć na względzie prywatność OzN. W związku z tym na zaświadczeniu nie powinny znajdować się informację związane z opisem schorzenia lub jego rodzajem.

Przygotowane przez nas zaświadczenie zawiera:

 • miejsce na pieczęć i podpis lekarza,
 • pieczęć podmiotu leczniczego,
 • imię, nazwisko oraz pesel pracownika (lub inny numer identyfikacyjny),
 • lekarskie potwierdzenie posiadania jednego ze schorzeń.

Wzór zaświadczenia spełniającego wszystkie wymogi PFRON – do pobrania

Na co należy zwrócić uwagę, aby bez trudności skorzystać z ustawowego obniżenia wskaźnika wpłat na PFRON?

Najczęściej popełnianym błędem, który może stanąć na przeszkodzie w skorzystaniu z ustawowego wskaźnika wpłat na PFRON jest niewłaściwie prowadzona dokumentacja. Zaświadczenie o schorzeniu szczególnym często zawiera błędy, co pokazuje nam doświadczenie zdobyte podczas Audytu formalno- prawnego zatrudniania osób z niepełnosprawnościami. Sprawdzając poprawność zaświadczenia szczególnego, zwróćcie Państwo w szczególności uwagę na to czy:

 • pieczątka placówki jest wyraźna,
 • zaświadczenie jest wystawione przez lekarza o odpowiedniej specjalizacji,
 • zaświadczenie zawiera datę wystawienia,
 • zaświadczenie zawiera PESEL pracownika,
 • zaświadczenie jest podpisane przez lekarza specjalistę (nie pierwszego kontaktu).

Pomagamy naszym klientom zadbać o dokumentację, która bez żadnych przeszkód pozwoli na skorzystanie z ustawowego obniżenia wskaźnika na PFRON. Zapraszamy do kontaktu.

 

Skontaktuj się z nami!

Napisz e-mail lub zadzwoń

Przeczytaj także

Nawet 3600 zł dofinansowania do wynagrodzenia pracownika

Pracodawcy zatrudniający osoby z niepełnosprawnością mogą liczyć na dofinansowania do stworzonego stanowiska pracy oraz do wynagrodzenia takiego pracownika. Dofinansowanie przyznawane jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Czytaj więcej

Aktualne regulacje prawne dotyczące zatrudnienia OzN

Poniżej zamieszczamy wykaz aktualnych przepisów prawnych dotyczących osób z niepełnosprawnościami, wraz z linkami. Materiał ten usprawni proces zatrudniania osób z niepełnosprawnością w każdej firmie.

Czytaj więcej

Firmy wspierające pracowników z niepełnosprawnością

Zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych poprawia zyski firmy i reputację marki. Mimo to osoby z niepełnosprawnością nadal spotykają się z większymi uprzedzeniami w miejscu pracy niż inne grupy społeczne.

Czytaj więcej