Kontakt: +48 728 442 860

Zaświadczenie o schorzeniu szczególnym OzN – wzór do pobrania

20 października 2021

Monika Janicka

Baza wiedzy

Przedsiębiorstwa, mogą skorzystać z ulg wynikających z zatrudniania OzN, które dodatkowo posiadają zaświadczenie o schorzeniu szczególnym. Takie zaświadczenie uzyskują OzN, u których występuje:

 • choroba Parkinsona,
 • stwardnienie rozsiane,
 • paraplegia, tetraplegia, hemiplegia,
 • znaczne upośledzenie widzenia (ślepota), niedowidzenie,
 • głuchota i niemota,
 • nosicielstwo wirusa HIV oraz chorobę AIDS,
 • epilepsja,
 • przewlekłe choroby psychiczne,
 • upośledzenie umysłowe,
 • miastenia,
 • późniejsze powikłania cukrzycy.

Zaświadczenie o schorzeniu szczególnym jest wydawane przez lekarza specjalizującego się w obrębie danego schorzenia, np. neurolog, okulista, psychiatra. Dokument wydany osobie z niepełnosprawnościami jest podstawą dla do obniżenia ustawowego wskaźnika wpłat na PFRON oraz uzyskania dofinansowań do wynagrodzeń pracowników.

Jak wygląda zaświadczenie o schorzeniu szczególnym?

Mimo, iż obowiązujące przepisy nie narzucają wzoru tego zaświadczenia o schorzeniu szczególnym, przygotowaliśmy wzór dokumentu, który uwzględnia wszystkie niezbędne elementy uprawniające do poprawnego przebiegu procesu ustawowego obniżenia wpłat przy współpracy z PFRON.

Niezależnie z jakiego wzoru Państwo skorzystają, zachęcamy do tego, by mieć na względzie prywatność OzN. W związku z tym na zaświadczeniu nie powinny znajdować się informację związane z opisem schorzenia lub jego rodzajem.

Przygotowane przez nas zaświadczenie zawiera:

 • miejsce na pieczęć i podpis lekarza,
 • pieczęć podmiotu leczniczego,
 • imię, nazwisko oraz pesel pracownika (lub inny numer identyfikacyjny),
 • lekarskie potwierdzenie posiadania jednego ze schorzeń.

Wzór zaświadczenia spełniającego wszystkie wymogi PFRON – do pobrania

Na co należy zwrócić uwagę, aby bez trudności skorzystać z ustawowego obniżenia wskaźnika wpłat na PFRON?

Najczęściej popełnianym błędem, który może stanąć na przeszkodzie w skorzystaniu z ustawowego wskaźnika wpłat na PFRON jest niewłaściwie prowadzona dokumentacja. Zaświadczenie o schorzeniu szczególnym często zawiera błędy, co pokazuje nam doświadczenie zdobyte podczas Audytu formalno- prawnego zatrudniania osób z niepełnosprawnościami. Sprawdzając poprawność zaświadczenia szczególnego, zwróćcie Państwo w szczególności uwagę na to czy:

 • pieczątka placówki jest wyraźna,
 • zaświadczenie jest wystawione przez lekarza o odpowiedniej specjalizacji,
 • zaświadczenie zawiera datę wystawienia,
 • zaświadczenie zawiera PESEL pracownika,
 • zaświadczenie jest podpisane przez lekarza specjalistę (nie pierwszego kontaktu).

Pomagamy naszym klientom zadbać o dokumentację, która bez żadnych przeszkód pozwoli na skorzystanie z ustawowego obniżenia wskaźnika na PFRON. Zapraszamy do kontaktu.

 

Skontaktuj się z nami!

Napisz e-mail lub zadzwoń

Przeczytaj także

Potrzeby stanowiskowe osób z niepełnosprawnościami narządu wzroku

Do naszych procesów rekrutacyjnych zgłaszają się m.in. osoby, których niepełnosprawność jest w mniejszym lub większym stopniu związana ze wzrokiem. W dzisiejszej publikacji chcielibyśmy odczarować niewłaściwe skojarzenia, co tak naprawdę oznacza posiadanie niepełnosprawności związanej ze wzrokiem i że nie oznacza to jedynie bycia niewidomym […]

Czytaj więcej

Zainteresowania w CV- 10 ukrytych umiejętności, o których OzN piszą w swoim CV

Czy wiesz, że słowo „zainteresowanie” oznacza, że dana osoba z własnego wyboru koncentruje swoja uwagę na jakąś czynność lub obiekt, a w zamian zyskuje z tego tytułu korzyść dla siebie? Może być to korzyść emocjonalna (np. zadowolenie, radość), twórcza (prowadzi do stworzenia jakiegoś dobra, np. namalowanie obrazu), relacyjna (współpracę z innymi i czerpanie satysfakcji z interakcji i kontaktu z ludźmi).

Czytaj więcej

Doświadczenie zawodowe w CV- 7 wskazówek dla OzN

Jak opisać swoje doświadczenie zawodowe, aby faktycznie wynikało z niego, że jestem osobą kompetentną? – na takie pytanie często poszukują odpowiedzi osoby, które tworzą swoje CV. Niestety samo wpisanie okresu zatrudnienia, miejsca pracy, nazwy stanowiska oraz jednego zdania o doświadczeniu zawodowym to zbyt mało, aby właściwie zaprezentować swoje doświadczenie zawodowe.

Czytaj więcej