Kontakt: +48 728 442 860

Szkolenia dla biznesu OpenPro

Szkolenia dedykowane pracownikom i menadżerom organizacji, które zatrudniają lub planują zatrudnienie osób z niepełnosprawnością. Celem ich jest poprawa efektywności komunikacji, jakości pracy oraz skrócenie czasu wdrożenia nowych pracowników.

  1. Dialog, komunikacja w zespołach różnorodnych – warsztaty z budowy kompetencji „miękkich” niezbędnych w budowie zespołów różnorodnych. Na przykładach pokazujemy, jak efektywnie komunikować się z pracownikami z niepełnosprawnością uwzględniając ich ograniczenia oraz talenty. Wskazujemy z czego wynikają bariery komunikacyjne i jak je przełamywać aby zintegrować pracowników organizacji pomimo dzielących ich różnic?
  2. Pracownik z niepełnosprawnością czyli kto? – mity i stereotypy, skąd się biorą i jak ich unikać? Na warsztatach omawiamy uprzedzenia ograniczające integrację zespołu i efektywną współpracę. Przedstawiamy metody budowy postaw otwartości pracowników organizacji w zakresie współpracy z pracownikami z niepełnosprawnością.
  3. Organizacja przyszłości D&I   –  warsztaty dotyczące budowy włączającej kultury organizacyjnej  opartej m.in.  na potencjale osób z niepełnosprawnością przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiej satysfakcji i zaangażowania wszystkich pracowników. Przedstawiamy praktyki i działania jakie powinno się podjąć w celu stworzenia firmy odpowiedzialnej społecznie oraz  wskażemy, jak to wpływa na raportowanie ESG.
  4. Strategia zatrudnia osób z niepełnosprawnością – na warsztatach omawiamy specyfikę rekrutacji i organizacji pracy pracowników z niepełnosprawnością. Przedstawiamy procedury i procesy wspierające wdrożenie i utrzymanie pracowników z niepełnosprawnością w organizacji. Omówimy finansowy system wsparcia oraz korzyści ekonomiczne dla organizacji wynikające z zatrudnienia osób z niepełnosprawnością.


Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Skontaktuj się z nami!

Napisz e-mail lub zadzwoń