Kontakt: +48 728 442 860

Badanie OpenLab

To profesjonalne badanie dedykowane firmom, które chcą zdiagnozować poziom otwartości swoich pracowników w zakresie współpracy z osobami z niepełnosprawnością.

Metodologia badania została przygotowana w oparciu o analizę wieloletnich badań naukowych w zakresie postaw oraz oczekiwań społecznych w stosunku do osób z niepełnosprawnością. Badanie oparto o skalę pomiarową opowiadającą współczesnym wyzwaniom, przed którymi stoją organizacje w Polsce. Diagnoza obejmuje wszystkich pracowników firmy. Respondenci wypełniają anonimowo ankiety online, które następnie poddane są analizie statycznej. Na tej podstawie powstaje raport oceny otwartości organizacji na współpracę z osobami z niepełnosprawnościami wraz zaleceniami.

Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Skontaktuj się z nami!

Napisz e-mail lub zadzwoń